News Update

News in Asia

บัตรคนจนส่อแจกไม่หมด ชงคลังขยายเวลาแจกเพิ่ม

บัตรคนจนส่อแจกไม่ทันสิ้นเดือน ออมสินชงคลังขอขยายเวลารับบัตรเพิ่ม หลังยอดผู้รับบัตรมีแค่ 50 % ค้างแจกถึง 1.7 ล้านใบ ด้าน ธ.ก.ส.หนักกว่าค้างแจก 4.6 ล้านใบ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เตรียมเสนอให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 60 มารับบัตรสวัสดิการได้เพิ่มขึ้น

บ้านหวายหลึม

บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บนเส้นทางสายร้อยเอ็ด-ยโสธร ตรงหลักกม.ที่ 145-146 เป็นหมู่บ้านในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด และในระดับประเทศ อีกทั้งเป็นศูนย์รวมและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้าน อาทิ กระเป๋า ผ้าฝ้าย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น

จ.ตรัง นำร่องสวมหมวกกันน็อคให้หนูน้อย

เทศบาลนครตรัง ร่วมชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ นำร่องสวมหมวกกันน็อคให้หนูน้อย แจกหมวกนิรภัยให้เด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ตามโครงการใส่หมวกให้น้อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง